LOGO Autopatron sp. z o.o.

Montujemy, sprawdzamy, kalibrujemy...

Ustawa Prawo o ruchu drogowym (zmiana: DZ. U. Nr 92 poz. 884, z dnia 20 kwietnia 2004 r.) nakłada ustawowy obowiązek wyposażenia pojazdów w homologowane ograniczniki prędkości.


Wyposażenie pojazdu w ogranicznik prędkości dotyczy następujących pojazdów:

- Autobus, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i ciągnik samochodowy, dla którego określono dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów powyżej 3,5 t, powinny być wyposażone w homologowany ogranicznik prędkości montowany przez producenta lub jednostkę przez niego upoważnioną, ograniczający maksymalną prędkość autobusu do 100 km/h, a samochodu ciężarowego i ciągnika samochodowego do 90 km/h.


W związku z powyższym, nasza firma, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta prowadzi usługi w zakresie:

  • montaż ograniczników prędkości marki ELSON,
  • kalibracja.


Wykonujemy również sprawdzenia ograniczników oraz wystawiamy zaświadczenia o ich posiadaniu.