LOGO PHU GUMPOL

Stacja Demontażu PojazdówNasza firma prowadzi w Mławie licencjonowaną Stację Demontażu Pojazdów umieszczoną na liście Wojewody Mazowieckiego pod nr 71. Posiadamy uprawnienia do wykonywania niżej wymienionych czynności, mamy niezbędną wiedzę i doświadczenie.
Dysponujemy potencjałem technicznym oraz wykwalifikowanym personelem do wykonywania usługi.

Oferujemy wykonanie usługi kasacji pojazdów wycofanych z eksploatacji zgodnie z ustawa o recyklingu pojazdów (Dz.U. z 2005 r. Nr 25, poz.202), która to mówi, że jedynie stacje demontażu są uprawnione do przeprowadzania w/w procedury (Art.5)

Aby otrzymać zaświadczenie o demontażu pojazdu należy spełnić następujące warunki:
• dostarczyć kompletny pojazd (w razie potrzeby zapewniamy również transport)
• właściciele pojazdu powinni zgłosić się osobiście, wraz z dokumentami tożsamości, do podpisu i odbioru zaświadczenia o kasacji ,(dokumenty może również podpisać i odebrać osoba upoważniona na piśmie przez właścicieli)
• dostarczyć dowód rejestracyjny pojazdu, lub gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji potwierdzające dane pojazdu i właściciela,
• dostarczyć kartę pojazdu jeśli była wydana
• dostarczyć umowę kupna pojazdu w przypadku gdy został on zakupiony, a nie został jeszcze zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela)
• jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie należy wcześniej dokonać anulowania wpisu w Wydziale Komunikacji
• jeżeli w dowodzie rejestracyjnym jest wpis o zastawie należy wcześniej dokonać anulowania wpisu w Wydziale Komunikacji
• dostarczyć tablice rejestracyjne


Na życzenie klienta zapewniamy również transport pojazdów przeznaczonych do złomowania.

Z chwilą wydania zaświadczenia o przyjęciu pojazdu przestaje obowiązywać opłata OC
od pojazdu, a nadpłatę można odebrać w zakładzie ubezpieczeniowym !!!